دسته: دسته‌بندی نشده

به گفته آژانس های فدرال ، گروه های باج افزار امسال 3 کارخانه تصفیه آب مختلف ایالات متحده را در حملاتی که قبلاً گزارش نشده بود هدف قرار دادند

یک شرکت تحقیقاتی برجسته بر تحول دیجیتالی تمرکز کرده است.خوبحساب مشترک از آن زمان فعال استبر اساس یک گزارش جدید…