یک شرکت تحقیقاتی پیشرو با تمرکز بر تحول دیجیتال.
خوب
مشترک فعال است
با جت Dassault Aviation که یکی از کارشناسان آن را قاتل دسته بندی می کند آشنا شوید .
در اینجا پرواز با Gulfstream G650ER چگونه است .
در اینجا نحوه موفقیت قطر Executive از طریق خرید برخی از جدیدترین جت های خصوصی جهان است .
با Gulfstream G400 و G800 آشنا شوید .
برای شما

source

توسط perfectmoment