در "تاکتیک های بازیابی کارت های اعتباری" ، فصلی منتخب از گزارش کامل "کارت های اعتباری در حالت عادی بعدی" ، بررسی می کنیم که همه گیری تا چه اندازه رشد حجم معاملات کارت اعتباری را متوقف کرده است و مراحل بعدی بازگشایی را لمس می کنیم. پیشرفت می کند
به سادگی اطلاعات خود را برای دریافت نسخه ای از این PDF منحصر به فرد و شروع به دریافت خبرنامه eMarketer Retail ، که مهمترین روندهای امروز دنیای تجارت را پوشش می دهد ، وارد کنید.

source

توسط perfectmoment