یک شرکت تحقیقاتی برجسته بر تحول دیجیتالی تمرکز کرده است.
خوب
مشترک از آن زمان فعال است
منبع: اینسایدر
منبع: FSR
منبع: Placer.ai
منبع: اینسایدر
آیا داستانی در مورد خرده فروشی یا رستوران زنجیره ای دارید؟ این گزارشگر را در آدرس mmeisenzahl@businessinsider.com ایمیل کنید.

source

توسط perfectmoment