ماه: اکتبر 2021

من فقط 4 روز در هفته کار می کنم و همچنان کامپیوترم را ساعت 6 بعد از ظهر هر شب خاموش می کنم. در اینجا یک تجزیه و تحلیل دقیق از نحوه مدیریت زمان من برای اداره یک تجارت موفق است.

یک شرکت تحقیقاتی برجسته بر تحول دیجیتالی تمرکز کرده است.خوبحساب مشترک از آن زمان فعال استپس از اخراج از کار…