ماه: سپتامبر 2021

یک پیشنهاد جدید ماساچوست که توسط Uber و Lyft مطرح شده است می تواند به این معنی باشد که برخی رانندگان تنها 4.82 دلار در ساعت درآمد دارند.

یک شرکت تحقیقاتی برجسته بر تحول دیجیتالی تمرکز کرده است.خوبحساب مشترک از آن زمان فعال استیک مطالعه از دانشگاه UC-Berke…