مانچین با سناتور جمهوری خواه بر سر کاهش مالیات ترامپ مخالفت کرد و گفت که این کاهش مالیات برای ثروتمندترین آمریکایی ها "ناعادلانه" بوده است.

سناتور جو مانچین از ویرجینیای غربی در روز دوشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سوئیس، با یک سناتور جمهوری…